Głosowanie

Głosowanie SMS przebiega we współpracy z Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie, które jest operatorem usług SMS Premium. Głosować mogą zarówno kandydaci (na siebie i/lub innych kandydatów), ich rodziny oraz wszyscy czytelnicy "Mojej Ostrołęki", "OstrowMaz24.pl" oraz mediów, które patronują Plebiscytowi.

Każdy z głosujących może wysłać dowolną liczbę SMS-ów, przy czym każda poprawnie wysłana wiadomość SMS to jeden głos oddany na danego kandydata. Całkowity koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,23 zł brutto we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Aby poprawnie oddać głos, należy na numer 7168 wysłać wiadomość SMS o treści SPORT.XXX, gdzie XXX to numer kandydata podany na stronach plebiscytu przy opisie sylwetki.

Zliczanie głosów trwa do zakończenia etapu głosowania. Po zakończeniu etapu głosowania kolejne głosy nie będą doliczane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy głosujących w postaci nieprawidłowo wpisanych treści SMS-ów lub blokady usług SMS Premium obowiązujących w ich planach taryfowych i uniemożliwiających korzystanie z usług SMS Premium.

Organizator oświadcza, że wszystkie dane służące głosowaniu (numer telefonu, treść wiadomości SMS, ceny oraz numery kandydatów) są prawidłowe. W przypadku problemów z działaniem usługi SMS Premium głosujący może zwrócić się do Organizatora, np. wysyłając wiadomość na adres e-mail lub złożyć reklamację bezpośrednio w firmie Mobiltek korzystając z formularza pod adresem https://mobiltek.pl/reklamacje/.

Sponsorzy główni


Partner wydarzenia

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Sponsorzy i partnerzy


Partnerzy

  • Studio Wysmułek
  • DJ Jacek
  • Foton
  • HDST

Patronat medialny


Marszałek Województwa Mazowieckiego

Wydarzenie pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.