Zgłoś sportowca

W Plebiscycie mogą brać udział sportowcy występujący w klubach na terenie miast Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej oraz powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego. Zgłoszeni do Plebiscytu sportowcy nie mogą mieć mniej niż 12 lat.

Plebiscyt trwa w dniach 7 stycznia 2024 r. - 26 lutego 2023 r. Zgłoszenia kandydatów dokonują kluby sportowe, przedstawiciele Organizatora oraz czytelnicy dziennika internetowego "Moja Ostrołęka" i patronów medialnych informujących o Plebiscycie najpóźniej do dnia 30 stycznia 2024 r.

Weryfikując kandydatury, organizator bierze przede wszystkim pod uwagę odniesione sukcesy w roku 2023 oraz liczbę kandydatów z poszczególnych klubów. Po weryfikacji organizator nada kandydatowi indywidualny numer i umieści informacje o nim na stronach Plebiscytu. W przypadku negatywnej oceny kandydatury organizator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia kandydatury w Plebiscycie.

Formularz zgłoszeniowy

Sponsorzy główni


Partner wydarzenia

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Sponsorzy i partnerzy


Partnerzy

  • Studio Wysmułek
  • DJ Jacek
  • Foton
  • HDST

Patronat medialny


Marszałek Województwa Mazowieckiego

Wydarzenie pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.