Zgłoś sportowca

W Plebiscycie mogą brać udział sportowcy występujący w klubach na terenie miast Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnysza, Makowa Mazowieckiego oraz powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i makowskiego. Zgłoszeni do Plebiscytu sportowcy nie mogą mieć mniej niż 12 lat.

Plebiscyt trwa w dniach 27 grudnia 2021 r. - 28 lutego 2022 r. Zgłoszenia kandydatów dokonują kluby sportowe, przedstawiciele Organizatora oraz czytelnicy dziennika internetowego "Moja Ostrołęka" i patronów medialnych informujących o Plebiscycie najpóźniej do dnia 15 stycznia 2022 r.

Weryfikując kandydatury, organizator bierze przede wszystkim pod uwagę odniesione sukcesy w roku 2021 oraz liczbę kandydatów z poszczególnych klubów. Po weryfikacji organizator nada kandydatowi indywidualny numer i umieści informacje o nim na stronach Plebiscytu. W przypadku negatywnej oceny kandydatury organizator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia kandydatury w Plebiscycie.

Formularz zgłoszeniowy

Sponsorzy główni

Sponsorzy i partnerzy


Partnerzy

  • Studio Wysmułek
  • DJ Jacek
  • Foton
  • HDST

Patronat medialny